Pagrindinės nuostatos

Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes Https://Salduma.Lt/ elektroninėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas), ir UAB Salduma, (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.

Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs užsakymą, nurodęs užsakymo detales ir kitą informaciją, taip pat susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „PATEIKTI UŽSAKYMĄ“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.

Pardavėjo teisės ir pareigos

Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, naujas Taisykles paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas, sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su elektroninės parduotuvės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis.

Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę arba grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 3 darbo dienas. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.

Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises ir pareigas.

Pirkėjo teisės ir pareigos

Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Pirkėjui ar Pirkėjo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius transporto įmonės atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime be pastabų, laikoma, kad siunta pristatyta nepažeistoje pakuotėje ir atitinka prekių kiekį, kokybę ir asortimentą.

Pirkėjas privalo sumokėti prekių kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes. Už prekes Pirkėjas sumoka bankiniu pavedimu arba desertinėje kasoje (grynais arba kortele).

Pirkėjas privalo patvirtinti mokėjimo pavedimą Pirkėjo banke internete, į kurį pateikiama nuoroda iš pardavėjo arba atlikti mokėjimą iš bet kurio kito banko iš karto nuo mygtuko „PATEIKTI UŽSAKYMĄ“ paspaudimo. Jei informacijos apie mokėjimą Pardavėjas negauna, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo-pardavimo sutarties.

Pardavėjas laiko, kad Pirkėjas už prekes atsiskaitė (pilnai arba dalinai) nuo momento, kai suma įskaitoma į Pardavėjo banko sąskaitą.

Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas informuoti pardavėją.

Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises ir pareigas.

Prekių pristatymas

Prekes Pardavėjas pristato Vilniuje ir Vilniaus raj.

Įprastai prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu nurodytą pirkėjo dieną. Prekės dažniausiai pristatomos nurodytą dieną tarp 8 – 17val.

Pristačius prekes pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, nepriklausomai nuo to, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu.

Savo užsakymą galite atsiimti desertinėje adresu Fabijoniškių g. 2-156

Prekių grąžinimas

Tuo atveju, jei prekė yra nekokybiška, Pirkėjas apie kokybės trūkumus privalo informuoti Https://Salduma.Lt/ administraciją per 12 valandų. Pirkėjas apie įsigytas netinkamos kokybės prekes gali informuoti telefonu +37060629518 arba el. paštu Info@Salduma.Lt

Puslapyje užsakius konditerinius gaminius jie yra negrąžinami, išskyrus tuos atvejus, kuomet užsakius užsakymą su pristatymu transportavimo metu buvo pažeista prekė.

Visais grąžinimo atvejais pirkėjas pirmiausia privalo kreiptis nurodytais kontaktais ir tik gavęs informaciją iš parduotuvės vadybininko vykdyti grąžinimą.

Netinkamos kokybės maisto prekės grąžinamos prekės pirkimo vietoje. Pirkėjas pardavėjui pateikia raštišką prašymą ir prekę. Prašyme nurodomi prekės trūkumai. Prie prašymo pridedamas kasos aparato kvitas arba kitas prekės pirkimą-pardavimą iš šio pardavėjo patvirtinantis dokumentas.

Jeigu pirkėjas nepateikia kasos aparato kvito arba kito nustatyta tvarka išduodamo prekės pirkimą-pardavimą iš šio pardavėjo patvirtinančio dokumento, prekė keičiama tik pardavėjui sutikus.

Kilus nesutarimui tarp pirkėjo ir pardavėjo dėl maisto prekės kokybės, pardavėjas, gavęs pirkėjo raštišką prašymą, privalo ne vėliau kaip per 3 dienas raštu kreiptis į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, o tyrimo rezultatus, kai tik juos raštu pateikia Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, pranešti vartotojui.

Išlaidos, susijusios su maisto prekių kokybės tyrimais, apmokamos teisės aktų nustatyta tvarka.

Bendra atsakomybė

Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine svetaine, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje vaizduojamos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

Asmens duomenų tvarkymas

Paspausdamas mygtuką „PATEIKTI UŽSAKYMĄ“, Pirkėjas patvirtina, kad jis sutinka pateikti Pardavėjui savo asmens duomenis bei neprieštarauja, kad Pirkėjo asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų tiek Pirkėjo identifikavimo, sutarčių sudarymo, vykdymo (internetinės prekybos), tiek tiesioginės rinkodaros tikslais.

Pirkėjas patvirtina, kad jis yra informuotas apie savo teisę susipažinti su Pardavėjo tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų, nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys.

Informacijos siuntimas

Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu arba nurodytu tel.nr.

Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia el. paštu info@salduma.lt.

Baigiamosios nuostatos

Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Visa elektroninėje parduotuvėje www.salduma.lt skelbiama tekstinė ir grafinė informacija yra saugoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir yra Pardavėjo intelektinė nuosavybė.